Legile Universale : Răspunsuri antice la probleme moderne

Legile Universale : Răspunsuri  antice la probleme moderne

Universul ştiut se conduce după anumite legi la fel de reale ca legile fizicii. Cunoscându-le, învăţăm de fapt cum să jucăm jocul vieţii.

De-a lungul secolelor omenirea şi-a întărit credinţa că misterele Universului pot fi cunoscute doar de câţiva inţiaţi care ori s-au născut iluminaţi ori au dobândit iluminarea petrecând o viaţă de om în temple, studiind manuscrise vechi, practicând ritualuri, abstineţe, meditând şi primimd învăţătură de la mai marii maeştri ai vremilor.

Ceea ce caracterizează epoca în care am intrat şi Noua Energie este că din ce în ce mai mult ni se permite şi nouă, ‘muritorilor de rând’, să înţelegem regulile vieţii şi ale Universului, şi să le folosim în viaţa noastră cotidiană pentru a trăi frumos, împutericiţi, conectaţi cu Sinele nostru Inalt şi Forţa care ţine stelele pe cer.

Un astfel de vehicul care ne poate deschide calea înţelegerii e reprezentat de Kybalion despre care s-a spus că este ghidul pentru descifrarea Universului şi a Minţii lui Dumnezeu.

Faptul că atatea secole am trait “mic”, crezându-ne limitaţi, slabi, vicime neputiincioase ale mediului şi ale celor ce conduc lumea, ne determină să privim cu neîncredere şi suspiciune orice informaţie ce se declară eliberatoare şi deschizătoare de noi perspective şi posibilităţi.

Poate este de ajutor să ştiţi că mulţi oameni de ştiinţă din diferite timpuri erau familiarizaţi  cu aceste Legi pe care le studiaseră temeinic şi pe care le foloseau conştient pentru a-şi crea realitatea. Iată ce spuneau câţiva dintre cei mai inteligenţi exponenţi ai omenirii:

 

“Traim intr-un Univers ordonat. Exista legi universale care guverneza procesele Naturii si care se extind dincolo de infinit” –    Albert Einstein

 

“Lumea exterioară este ceva independent de om, ceva absolut, si căutarea Legilor Universale  care se aplică acestui Absolut, mi s-a părut cea mai sublimă cercetare ştiinţifică din viaţa unui om.” – Max Karl Ernst Ludwig Planck – păritele fizicii cuantice

 

“Contrar credinţelor majorităţii… Legile Universale nu sunt doar teorie sau speculaţie. Dacă la un moment dat se credea că sunt doar de natură teoretică, mistică sau spirituală, accesibile doar celor care au învăţat să se conecteze la sursa de unde vin toate “Adevărurile Ȋnalte”, au ieşit acum la suprafaţă şi au devenit evidente în ultimele descoperiri ştiinţifice, fiind posibilă chiar măsurarea lor la nivel fizic” – David Joseph Bohm-  fizica cuantica, neuro-psihologie, filosofie

 

Inţelegerea ştiinţifică  a fenomenelor corespunde cu percepţia realităţii şi înţelepciunea ezoterică transmisă noua de înţelepţi iluminaţi şi maeştri cu mii de ani n urma.

 

De ce este important să cunoaştem Legile Universale

 

Viaţa se ordonează, se “aşează” după filosofia pe care o adopţi, după credintele şi aşteptările pe care le ai. Invăţăm cât este de importantă perspectiva din care privim lumea, viaţa, ne dăm seama de propriile proiecţii şi învăţăm să le modificăm odată cu înălţarea în conştiinţă.

 

“Când schimbi modul în care te uiţi la lucruri, lucrurile la care te uiţi se schimbă!”  Wayne Dyer

 

Până acum 100  de ani noi ştiam doar de legile newtoniene care s-au bazat pe observarea materiei vizibile si explicarea fenomenelor folosindu-ne de cele 5 simţuri ale noastre. Intre timp, mai ales de când au apărut noile ştiinţe ale minţii, fizica cuantică, epigenetica… Universul este înţeles mai mult ca o minte, ca un camp cuantic , un camp de potenţialitate, care se conduce după Legi clare.

Bob Proctor spune ca aceste Legi ale Universului sunt un ‘modus operandi’ chiar si pentru Dumnezeu.

Aceste Legi se aplică în toate domeniile vieţii. Ele nu judecă, nu iau partea nimănui nu îţi spun ce să faci, nu fac alegeri în numele tău, doar răspund la alegerile tale (intentii, credinte, ganduri si actiuni ). Sunt un vehicul care te poate ajuta să ajungi unde îţi doreşti  şi sunt folosite ca să mişti energia astfel încât să creezi realitatea dorită.

Există mai multe “sisteme” de Legi Universale , unele cuprind doar patru legi mari , altele douasprezece sau douăzeci, si exista si unii care considera că sunt chiar 105 Legi Universale…. Această clasificare depinde mai mult de scopul didactic în care sunt prezentate şi de gradul în care fiecare dintre Legile fundamentale a fost împărţită în sub-legi care să detalieze modul în care Legea de baza lucrează.

Pentru mine, sistemul cel mai credibil, bazat pe documente şi atestări istorice este Kybalionul ce cuprinde şapte Principii Hermetice.

 

Kybalionul – esenţa învăţăturii hermetice (“Corpus Hermeticum”)

 

Termenul “hermetic” provine de la numele unui mare iniţiat, Hermes Trismegistus însemnând “de 3 ori mare”, ”Scribul Zeilor “, “Marele Marilor”, “Maestrul Maeştrilor”

A fost considerat “Tatal Inţelepciunii oculte”, ştia cele trei părţi ale înţelepciunii universale:  astrologia, alchimia şi theurgia ( practica ritualului de invocare ) care stau la baza tuturor ştiinţelor ulterioare.  Grecii il considerau zeu şi l-au numit Hermes, Zeul Inţelepciunii .

 

hermes

 

In Egipt era cunoscut ca Thoth care a lăsat lumii ca moştenire o parte din cunoaşterea sa sub forma “Tăbliţelor de smarald ale lui Thoth, Atlantul”.

toth cut

 

Mulţi oameni de ştiinţă şi filosofi au studiat “Tăbliţele”. Roger Bacon, Albertus Magnus, John Dee,  Aleister Crowley  sunt doar câţiva dintre aceştia . Chiar şi  Isaac Newton a scris o traducere a tablitelor  ce se afla in Biblioteca King’s College, in Universitatea Cambridge.

In vechiul Egipt preoţii profesau şi practicau “arta regală”, un set de doctrine ce se bazau pe marea axiomă a Unităţii Totului  şi a Primului Principiu, adică Stiinţa lui Dumnezeu sau Stiinţa Sfântă. Pentru înţelepţii Egiptului antic, natura cuprindea nu doar lumea vizibilă, la care se opreşte ştiinţa noastră modernă, ci şi lumea invizibilă.  Adică nu doar Lumea Efectelor ci şi Lumea Cauzelor.

Toate suferinţele la care noi, oamenii moderni, nu găsim explicaţie, sunt rezultatul încălcării nepăsătoare a Legilor Universale.

În introducerea scrisă de Albert L. Caillet, în martie 1917, la lucrarea “Kybalion- studiu asupra filosofiei ermetice a vechiului Egipt şi a vechii Elade, de trei înţelepţi” ni se atrăgea atenţia la un aspect care ne pune pe gânduri:

 

“Legile Kybalionului sunt ideal frumoase, insa daca nu le realizăm prin practică, vor fi ca o masă bogată in faţa căreia murim de foame”.

 

E adevărat însă, aşa cum se spune chiar în Kybalion, că e nevoie să fii pregătit, să ai dorinţă de cunoaştere şi să fii deschis la invitaţia de a ieşi din dogmă şi preconcepţii inoculate prin frică, pentru a simţi acea atracţie faţă de o astfel de învăţătură:

 

“Când elevul va fi gata să primescă Adevarul, atunci acesta îi va veni, îi va apărea acestă carte. Aceasta-i legea”  Kybalion

 

In introducerea Kybalion-ului, cei Trei Iniţiaţi (care au oferit lumii acesată lucrare) spuneau:

 

“Daca sunteţi un elev adevărat, veţi fi capabil de a pune in acţiune si de a utiliza aceste principii; daca nu sunteţi, străduiţi-vă să deveniţi unul, altfel învăţămintele hermetice nu vor putea fi pentru voi decit vorbe, vorbe si încă vorbe goale”.

 

Pornind de la aceste fraze imperative, ce subliniază nevoia de a înţelege aceste principii şi de a le aplica în viaţa noastră de zi cu zi , şi gândindu-mă la importanţa vremurilor prin care trecem acum, am considerat că ar fi de folos un curs în care participanţii să aibă ocazia să înţeleagă aceste principii, să le pătrundă sensul ermetic şi să înveţe să le aplice în viaţa cotidiană. E modul în care eu pot contribui la creşterea vibraţiei şi expandarea conştiinţei celor ce au venit să susţină pe Mama Gaia în demersul său unic în Univers, acela de trecere într-o altă dimensiune.

Dacă simţiţi că aveţi un rol, o misiune de împlinit în acest demers, atunci nu treceţi peste etapa de aprofundare a Legilor Universale, indiferent sub ce formă preferaţi să o faceţi : studiu individual,  workshop-uri, cursuri de dezvoltare personală sau  webinarul pe care vi-l ofer –“ Arta transmutatiei mentale. Aliniază-te cu Legile Universale şi opreşte suferinţa”.

Cei care fac parte din comunitatea Quantum Coaching si sunt abonaţi la newsletter au primit ieri un voucher care le oferă o reducere de 15% . Cei care sunt noi abonaţi primesc acest cod în mailul de confirmare înscriere, de la adresa acesta.

Să vedem acum care sunt Principiile hermetice şi ce anume învăţăm din fiecare.

 

Kybalionul – cele şapte principii hermetice

 

“Principiile Adevărului sunt Sapte; cel care le cunoaste şi le înţelege, posedă Cheia Magică la a cărei atingere toate Porţile Templului se deschid larg”  –  Kybalion

 

1. Principiul Mentalismului. Universul e mental; TOTUL este spirit

 

“Acela care înţelege adevărul naturii mentale a Universului este deja bine înaintat pe drumul Măiestriei”.

Universul a fost înţeles ca o creaţie a minţii lui Dumnezeu ( sau ca  însăşi mintea li Dumnezeu) , nu ca un mecanism, aşa cum am învăţat noi din fizica newtoniană.  Câmpul cuantic, un spaţiu al posibilităţilor, aşteaptă  să fie modelat, să i se dea indicaţii prin intenţie şi  focalizare.

Când stăpânim acestă lege înţelegem rolul intenţiei si a atentiei noastre, întelegem puterea de creator pe care o avem, devenim observator deliberat al vietii noastre, devenim observatori si privim dintr-o zona neutră, neataşaţi.

 

2. Principiul Corespondentei. Ceea ce este Sus este si Jos si ceea ce este Jos este ca si ceea ce este Sus

 

Exista un raport constant intre legile si fenomenele din diferite planuri ale vietii. Această Lege explică lumea fizică : energia, lumina, vibratia, miscarea. Toate au corespondent in lumea eterică.

Pentru dezvoltarea noastră personală, acest principiu ne foloseşte mult atunci când credem că ceea ce este înlăutrul nostru se reflectă sau se proiectează în afara noastră. Realitatea pe care o vedem este doar o percepţie a noastră, individuală, nu toţi vedem la fel, nu toţi avem aceleaşi experienţe şi trăiri , chiar dacă ne aflăm în acelaşi loc geografic.

Universulul este holografic, cercetarea fractalilor a demonstat acest lucru.

Chiar şi la nivelul trupului nostru avem multe exemplificări ale acestei legi : punctele de presopunctură din mâini, de pe tălpi, faţă sau lobul urechilor corespund anumitor organe interne şi se folosesc cu success în tratamentele holistice.

 

3. Principiul Vibratiei . Nimic nu stă, totul se mişcă, totul vibrează

 

Totul este energie care vibreaza continuu , la o anumită frecvenţă.  Cu cât este mai intensă vibraţia, cu atât este mai înaltă poziţia pe scara evoluţiei. Fiecare gând, cuvânt, dorinţă, emoţie – are propria sa frecvenţă vibratională, unică. Dacă ne dorim să atragem către noi oameni, circumstanţe sau experienţe benefice nouă, nu este un lucru prea înţelept să rămânem la un nivel de vibraţie mic, plini de judecăţi, frici,

“Cel care înţelege Legea VIBRAŢIEI a câştigat sceptrul puterii”, spuneau vechii ocultişti iar Nicola Tesla ne sfătuia acum mai bine de 100 de ani :

 

“Dacă vreţi să aflaţi secretele Universului, gândiţi în termeni de “energie, “frecvenţă” şi “vibraţie”.

 

4. Principiul Polarităţii- Totul este dublu; orice lucru are doi poli

 

“Totul are două extreme; asemănătorul şi neasemănătorul au aceeaşi semnificaţie; polii opuşi au o natură identică, însă de grade diferite; extremele se ating; toate adevărurile nu sunt decât semiadevăruri; toate paradoxurile pot fi conciliate”

Fiecare lucru este în mod paradoxal .. două lucruri : dacă spui că îţi doreşti iubire, de exemplu, vibraţia ta este undeva pe o scală, între polul “îmi lipseşte total iubirea, sunt nevrednic să o primesc de la altcineva “ până la polul opus al scalei : totul e iubire, sunt deja iubit de Univers şi mă iubesc pe mine însumi”.

A învăţa şi a înţelege acestă Lege, ne permite modificarea propriei polarităţi. Gândurile care nu servesc unui scop înalt pentru noi pot fi in mod constient îndepărtate dacă ne orientăm atentia către opusul lor.

 

5. Principiul Ritmului- Totul se scurge înăuntru sau în afară

 

” …orice lucru are durata sa; totul evoluează, apoi degenerează; balansul pendulei se manifestă în totul; măsura oscilaţiei sale la dreapta este asemănătoare cu măsura oscilaţiei la stânga; ritmul este constant”

Orice energie vibreaza si se misca in propriul ritm. Aceste ritmuri dau nastete la anotimpuri, tipare si la cicluri, etape de dezvoltare  Acestă lege ne ajurtă să intelegem ca exista un timp pentru toate. Că nu e nevoie să împingem lucrurile pentru a se întâmpla atunci când vrem noi, totul are un ciclu propriu de dezvoltare, totul e perfect aşa cum este acum.

Orice mic lucru care ni s-a intamplat in viata ne pregateste pentru ceea ce va urma . La fel in viata avem o traiectorie ascendenta, apoi una descendenta , sunt perioade, valuri , flux, reflux, e important sa stim ca e ceva normal şi că avem puterea de a trece cu bine prin perioadele de “cădere”. Nu  poti anula Legea Ritmului, nici să-i opresti cursul; dar poti învăţa să eviti efectele asupra ta folosind Legea Neutralitatii.

 

6. Principiul Cauzei şi Efectului – Orice cauză are efectul său,  orice efect are cauza sa, totul se întâmplă conform Legii

 

“Hazardul este un nume dat unei legi necunoscute. Sunt numeroase planuri ale cauzalităţii, însă nimic nu scapă Legii ’’

Niciodata nimic nu se întâmplă accidental, neprevăzut, hazardul nu există. Deoarece există planuri diferite de cauză şi efect, planul superior domină totdeauna planul inferior.

Legea Atracţiei este desprinsă din acest principiu hermetic fundamental. Tot din acest principiu s-a desprins si Legea Karmei.

Stăpânind acest principiu reuşim să ne ridicăm deasupra planului Cauzalităţii . Nu mai suntem « efect », nu mai reacţionăm doar, la mediu, oameni, circumstanţe, nu ne mai simţim victime. Devenim noi « cauza », acest lucru neînsemnând că devenim autoritari, manipulatori, despotici ( cine face asta e stăpânit de fapt de frică şi lipsă de încredere în sine). Prin a deveni « cauză » se înţelege faptul că îţi determini conştient realitatea, eşti creatorul vieţii tale, nu mai eşti un pion în jocul celor puternici.

 

7. Principiul Genului. Este un gen în toate lucrurile

 

“TOTUL are principiile sale: masculin şi feminin; genul se manifestă în toate planurile »

Fiecare lucru are un aspect masculin si feminin , yin -yang , principii ale creatiei . E nevoie sa învăţăm să le echilibrăm

Si noi, oamenii avem aceste principii ale creaţiei in noi,  avem abilitatea de a crea un gand nou, il infuzam cu energie , facem actiunile necesare  si astfel il aducem in manifestare . Stiind toate acestea devenim mult mai responsabili pentru ca intelegem ca noi suntem raspunzatori pentru toate creatiile noastre.

Când  venim dintr-un spatiu plin de negativitate, disperare, ingrijorare, atunci creăm incostient , nu deliberat, iar creatiile noastre sunt pe masura gandurilor si emotiilor intretinute .  Folosim aceleasi legi ale creatiei dar le aplicam greşit .

 

In capitolul trei din Kybalion se spune astfel: “Intre numeroasele ramuri secrete de cunostinte pe care le aveau hermetistii, era aceea care era cunoscuta sub numele de transmutatie mentala, un cuvint obisnuit intrebuintat pentru a desemna arta veche de a transmuta, a preface metalele grosiere in metale nobile. A transmuta este egal cu a schimba natura, forma sau substanta in alta. Deci transmutatia mentala este arta de a transforma stari, forme si conditii mentale in alte conditii de natura diferita. Se intelege ca aceasta este Arta Chimiei Mentale, sau daca preferati, o forma de psihologie mistica practica”.

Asta îşi propune să facă seria de webinarii ARTA TRASMUTATIEI MENTALE, la care vă invit cu drag, dacă simţiţi că rezonaţi cu tot ceea ce am prezentat mai sus.

 

FBCover

 

Ca de obicei , te invit să-mi spui părerea ta despre acest articol. Ti-e de folos? Ti-a plăcut?

Cum te-as mai putea ajuta în călătoria ta?

Te rog să îmi scrii pe adresa: cristina(at)quantumcoaching.ro sau sa îmi lași comentariul tău în spațiul de mai jos, destinat dialogului.

sursa imagine titlu: Cameron Grey 

 

Despre autor : Cristina Tomescu este Life Coach certificat în Legea Atracției și NLP Master Coach. Este administratorul paginii www.QuantumCoaching.ro iar misiunea ei este să ajute oamenii obosiți de luptă și lipsuri  să iasă din morișca vieții și din mentalitatea de victimă astfel încât să își poată aminti adevărata lor esență,  asumându-și cu  responsabilitate  uriașul lor potențial creator.

 

© Copyright Cristina Tomescu 2016

Aveti permisiunea de a prezenta informatia pe oricare alte site-uri sau alte mijloace media dar numai daca se mentioneaza numele autorului si adresa paginii originare in care a aparut articolul: https://www.quantumcoaching.ro

 

 

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.